Naše mateřská škola při práci s dětmi pravidelně používá metodu NTC Learning. Tato metoda zahrnuje specifická cvičení a aktivity, které prokazatelně zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku. Víme-li, že 75 % všech neuronových spojů zakládá lidský mozek do 7. roku (50 % do 5. roku), je nutné věnovat efektivitě učení v předškolním věku výraznou pozornost. Učitelky naší mateřské školy absolvovaly k metodě NTC Learning několikastupňové školení, které naši mateřskou školu opravňuje k využívání této metody. 
Naše mateřská škola je od 15.4.2015 zařazeno do "školek spolupracujících s Mensou":  https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=159
Více o aktivitách Mensy pro podporu nadaných děti najdete zde: https://deti.mensa.cz/
Více o metodě NTC Learning najdete zde: deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc--metoda
Další informace s videoukázkami jsou zde: deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=378