Vážení rodiče,

chcete-li se dozvědět více o tom, jak můžete připravit Vaše dítě na vstup do základní školy, navštivte tyto www stránky:

www.ppp-olomouc.cz/wp-content/uploads/2013/11/ppp_sumperk_prezentace_skolni_zralost_pro_rodice.pdf

 www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku