DOPLNĚNÍ PRAVIDEL OD 5.10.2020

03.10.2020 13:20

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke krizovým opatřením přijatým vládou budou od pondělí 5. 10. 2020 nastavena v naší škole tato nová opatření:

Hudební výchova – součástí vzdělávání nemůže být zpěv, náplní hodin HV bude poslech a hra na hudební nástroje dostupné ve škole, případně teorie.

Školní jídelna – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Stravování v naší jídelně nebude vzhledem k počtu strávníků tímto opatřením nijak podstatně omezeno. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Kroužky – začnou svoji činnost dle rozpisu 5.10.2020. Žádné nařízení nám nezakazuje kroužky realizovat, pokud přesto nechcete, aby se Vaše dítě zatím kroužků účastnilo, sdělte nám to písemně prostřednictvím diáře.  

Pořádání akcí – v nejbližších dnech nebudeme pořádat žádné akce pro veřejnost ani se takových akcí účastnit. Zábřežská kulturní plánované akce pro školy na 1. pololetí zrušila. V současné době je prioritní soustředit se na učivo.

Poznámka:
Tělesná výchova -
bude probíhat bez omezení, zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. 

Všechna nově nastavená opatření jsou prozatím platná od pondělí 5. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020. 

Informace budou podle vývoje situace průběžně aktualizovány.

 

Věřím, že tuto složitou situaci společně v klidu zvládneme.

Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy