ETICKÁ VÝCHOVA V NAŠÍ ŠKOLE

05.09.2013 16:40

Základní i střední školy mohou do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. V naší základní škole je předmět etická výchova vyučován od školního roku 2012/2013 ve 4. ročníku. Žáci 5. ročníku pak mohou pokračovat v etické výchově, která je vedena formou kroužku. Prvky etické výchovy jsme zařadili i do PRVOUKY, ČTENÍ a SLOHU ve všech ročnících. Učitelky absolvovaly k výuce etiky cyklus seminářů a snaží se etické principy využívat při výuce ve všech předmětech. Blíže se o předmětu etická výchova můžete dozvědět zde:

CHARAKTERISTIKA ETV V ZŠ HOŠTEJN
OBSAH UČIVA ETV
 

https://www.etickavychova.cz/

 

https://www.etickeforumcr.cz/