JÍDELNA VAŘÍ OD 4.5.2020

05.05.2020 08:49

Od pondělí 4.5. vaří školní jídelna pro cizí strávníky. Oběd za 63 Kč může odebírat kdokoliv, pokud si ho včas nahlásí na 603 353 823.

Doporučujeme mít připravené dvě sady nádob na vyzvedávání obědů a při vyzvednutí oběda odevzdat prázdnou sadu. Obědy se budou vydávat od 10:30 do 11:00 u prostředních dveří do školní jídelny. Při vyzvedávání oběda dodržujte odstup 2 m a mějte zakryté dýchací cesty.