OSLAVY LESA V OLOMOUCI 4.10.2019

29.09.2019 20:20

V pátek 4. 10. 2019 se žáci naší školy zúčastní akce

„Oslavy lesa na Floře“

konané v parku výstaviště Flora Olomouc.

Pro žáky bude připravený program na stanovištích,
kde budou prezentovány informace z oblasti péče o les, lesnictví, myslivosti, aj.

 

 S sebou: vhodné oblečení na ven, pláštěnka, svačina, pití, drobné na útratu

Odjezd: linkovým autobusem v 7:17 hod
(sraz v 7:05) – žáci z Kosova mohou přistoupit v Kosově

Příjezd: objednaným autobusem v 12:40 hod