OTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020

07.05.2020 09:32
Mateřská škola Hoštejn bude opět otevřena 25.5.2020. Bližší informace a podmínky Vám budou sděleny v nejbližších dnech. 
 
Metodika MŠMT k otevření mateřských škol:
v pondělí 25.5. se opět otevírá naše mateřská škola. 
Pokyny MŠMT k fungování mateřských škol Vám doporučuji přečíst si zde
https://www.zsamshostejn.cz/news/metodika-msmt-k-otevreni-materskych-skol/
Z doporučení MŠMT vyplývají tyto důležité pokyny:
Při cestě do MŠ musí doprovod a dítě dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR, resp. orgány veřejné správy. 
Před budovou MŠ by nemělo docházet k nadměrnému shromažďování osob a taktéž by měl být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob. 
Na rozdíl od podmínek pro základní školy není pro mateřské školy stanoven termín, do kdy musí rodič nahlásit, že obnovuje docházku dítěte do MŠ. Z důvodu plánování nákupu surovin do školní jídelny nahlaste prosím učitelce MŠ I. Gálikové docházku dítěte do středy 20.5.2020.
Při vzdělávání v areálu MŠ není stanovena pro pedagogy a děti povinnost dodržovat určité minimální rozestupy. 
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí. Každé dítě by však mělo mít při pobytu v MŠ k dispozici dvě roušky a podepsaný sáček na použité roušky (zajistí zákonní zástupci), a to pro případ, že by se v kolektivu či u zaměstnanců školy objevilo v průběhu dne blíže nespecifikované onemocnění se známými příznaky COVID. Pokud vyžadujete, aby Vaše dítě roušku v MŠ mělo preventivně stále (mimo jídlo a a spánek), sdělte to učitelce MŠ a dejte dítěti s sebou do MŠ min. 2 roušky a sáček na jejich uložení. Doprovod dítěte (zákonný zástupce) musí roušky používat i při pohybu po budově MŠ. Doba strávená v budově by se měla u doprovodu dítěte omezit pouze na dobu nezbytnou k předání či k převzetí dítěte. 
Do MŠ nemůže být přijato dítě, které vykazuje akutní příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění. 
Při prvním příchodu s dítětem do MŠ (25.5.2020 nebo později) musíte učitelce MŠ předat čestné prohlášení „o bezinfekčnosti dítěte“, v opačném případě nemůže dítě do MŠ nastoupit. 
Formulář čestného prohlášení najdete zde:
https://www.zsamshostejn.cz/news/metodika-msmt-k-otevreni-materskych-skol/
Taktéž je k vyzvednutí v zelené schránce u vchodu do ZŠ. 
 
Výše úplaty pro všechny děti přijaté do MŠ:
za měsíc březen 2020 = 91 Kč (Děti, které nebyly ani jeden den v měsíci březnu přítomny v MŠ, nebudou školné za březen platit. )
za měsíc duben 2020 = 0 Kč
za měsíc květen 2020 = 53 Kč