OTEVŘENÍ MŠ OD 12.4.2021

10.04.2021 13:53
 

Od pondělí 12.4.2021 se obnovuje docházka do MŠ pro předškolní děti v rámci povinného předškolního vzdělávání. Dále je povolena docházka do MŠ mladším dětem, jejichž rodiče pracují v těchto odvětvích:

 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,   
  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

 

PROVOZ MŠ OD 12.4.2021

MŠ bude pro předškoláky a děti rodičů vymezených profesí v běžném provozu od 6:45 do 16:00 hodin. Ostatní děti do MŠ prozatím nemohou. Vstup rodičů do budovy je povolen pouze s respirátorem. Při příchodu do MŠ i při vyzvedávání dětí z MŠ rodiče nevstupují do třídy. Z důvodu organizace testování je vhodné, aby rodiče dovedli děti do MŠ do 8:00 hod. Prosíme rodiče, aby nevodili do MŠ děti s jakýmkoliv příznakem infekční nemoci. 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ OD 12.4.2021

Děti MŠ budou testovány antigenními testy a to formou neinvazivního testování z přední části nosu. Testování bude probíhat v šatně MŠ v pondělí a ve středu. Je velmi vhodné, aby testování byli přítomni rodiče a sami dětem provedli odběr z nosu. Děti budou testovány hned po příchodu do šatny, po odběru vzorku se čeká 15 minut na výsledek testu. Na výsledek testu mohou děti s rodiči čekat v šatně nebo venku, což je vhodnější. Testování bude v šatně přítomna školní asistentka, která bude podávat rodičům instrukce k průběhu testování. Děti s negativním výsledkem budou odcházet do třídy, kde již bude učitelka. Děti s pozitivním výsledkem testu odchází domů, rodiče obdrží potvrzení o pozitivním antigenním testu a neprodleně kontaktují pediatra, který je objedná na kontrolní PCR test.

 

OCHRANA ÚST A NOSU V MŠ

Při pobytu v MŠ nemusí mít děti roušky, ostatní osoby v budově, včetně zaměstnanců, musí používat respirátory.

 

Doufáme, že zahájení provozu MŠ proběhne v pohodě a že si děti i přes nutnost testování užijí společný čas při rozmanitých činnostech, které je v MŠ čekají. 

                                                                                                                                                                                

                                                Mgr. Lenka Pchálková,
                                                 ředitelka školy

VIDEO NÁVOD K TESTOVÁNÍ: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí
testovani-letak-pro-rodice
Obrázkový postup testování