PROVOZ JÍDELNY OD 18.11.2020

11.11.2020 20:47

Školní stravování od 18.11.2020

— Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz

se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které

neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na

4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více

osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup

minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než

je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky

z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze

žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní

na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí

strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (platí do odvolání).

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný

oběd.

— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách

školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace

stravy.