PROVOZ JÍDELNY OD 4.1.2021 DLE NAŘÍZENÍ MŠMT

29.12.2020 12:09
 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. 
 Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), 
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem od 11:00 do 11:30.  Je nutné mít dvě sady jídlonosičů na výměnu.  
 Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 
 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.