PROVOZ MŠ OD 1.9.2020

30.08.2020 17:39

Mateřská škola Hoštejn bude v provozu od 1.9.2020.

Vážení rodiče dětí MŠ, 

jistě jste si s dětmi užili pohodové léto a jste připraveni na start nového školního roku v naší MŠ. 
Manuál MŠMT k provozu škol od 1.9.2020, je k nahlédnutí na webu školy zde, obsahuje tři druhy pokynů - informativní, doporučující a závazné. 
 
V naší MŠ budou platit tato hygienická pravidla:
 
1. Pro děti ani zaměstnance nejsou povinné roušky. Doporučené jsou roušky dle vlastního uvážení pro osoby z rizikových skupin. Pokud budeme cestovat vlakem nebo autobusem, roušku dítě mít musí. Dejte dětem do skříňky pro případ potřeby roušku v podepsaném sáčku.
 
2. Ostatní osoby, které vstupují do budovy, nemají roušky povinné, ale doporučené.
 
3. Naléhavě Vás žádáme, abyste do MŠ nepřiváděli děti s jakýmkoliv příznakem infekční nemoci (rýma, kašel, teplota,...). Pokud takové dítě do MŠ přivedete, nemůžete být do MŠ vpuštěni. Pokud se příznaky projeví v průběhu dne, je naší povinností dítě izolovat od ostatních a kontaktovat Vás ohledně vyzvednutí dítěte.  
4. Budeme dětem připomínat dodržování hygienických pravidel (především správné mytí rukou, zásady při kašlání a kýchání). 
 
5. MŠ nebude při výskytu příznaků podobných jako u covid-19 kontaktovat KHS, ale výlučně jen zákonné zástupce, ti by pak měli kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte, který zváží další postup. 
 
6. Pokud Vaše dítě trpí chronickým onemocněním, které má podobné příznaky jako covid-19, doručte do MŠ do 15.9. potvrzení od lékaře. 
 
7. MŠMT doporučuje omezit pohyb veřejnosti uvnitř budovy, prosíme rodiče, aby se uvnitř MŠ zbytečně dlouho nezdržovali.  

8. Důležitým preventivním opatřením bude pravidelná desinfekce povrchů a pravidelné a efektivní větrání tříd a ostatních prostor několikrát během dne. 

9. Pro vstup do MŠ nebude třeba čestné prohlášení o bezinfekčnosti, důležitější je reálný zdravotní stav.  

10. Školám je doporučováno neorganizovat v tomto školním roce hromadné aktivity, které nejsou nezbytné k naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce).