ŠKOLNÍ OBĚDY PRO VEŘEJNOST

22.05.2020 16:15

OBĚDY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Naše školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Oběd za 63 Kč může odebírat kdokoliv, pokud si ho nejpozději den předem do 14:00 nahlásí na 603 353 823 a dohodne si způsob platby. Upřednostňujeme platbu inkasem. Odběrem oběda podpoříte naši školní jídelnu, která potřebuje dohnat ztrátu z důvodu uzavření v době preventivních opatření nařízeních MZČR. 

 

Až do odvolání nebude možné, aby veřejnost obědvala ve školní jídelně. 

Je žádoucí mít na vyzvedávání obědů připravené dvě sady nádob a při vyzvednutí oběda odevzdat prázdnou sadu na oběd na další den. Obědy se vydávají od 10:30 do 11:00 u prostředních dveří do školní jídelny. Při vyzvedávání oběda dodržujte odstup 2 m a při přebírání oběda mějte zakryté dýchací cesty.