ÚPLATA OD 1.9.2019

24.06.2019 20:41

Výše úplaty se od 1.9.2019 nemění, činí 200 Kč měsíčně, při nepřítomnosti dítěte ani jeden den v měsíci se částka na základě žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitelky školy snižuje na 100 Kč.  Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, jsou od placení úplaty osvobozeni, jestliže tuto skutečnost doloží potvrzením Úřadu práce a ředitelce školy podají žádost o osvobození od úplaty.