VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

12.12.2012 06:19

Od soboty 22.12 2012 do středy 2.1. 2013 mají žáci vánoční prázdniny. Na dny 3.1. a 4.1.2013 vyhlašuje ředitelka školy dle § 24, odst. 2) zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  z provozních a technických důvodů volno. Vyučování začíná v pondělí 7.1.2013.