ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 4.9.2017

27.08.2017 09:41
Vážení rodiče, milé děti, 
školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9.2017 v 7:45 hodin v tělocvičně ZŠ. Zahájení se slavnostním přivítáním prvňáčků za přítomnosti pana starosty bude probíhat asi do 8:30 hod. Školní družina bude v provozu do 11:30 hod., bude-li o ni zájem. Dejte do čtvrtka 31.8. vědět, zda máte o družinu zájem – na mail druzinahostejn@seznam.cz nebo SMS na tel. 736 223 039. Kdo zájem nemá, psát nemusí.
Oběd ve školní jídelně dostanou v tento den děti, které budou mít oběd na tento den objednaný a zaplacený. Pokud rodiče neobjednají oběd na 4.9. do čtvrtka 31.8.2017 do 12,00 hod. (tel. 603 353 823 nebo skolnijidelnahostejn@seznam.cz), nebude s obědem počítáno. 
Příjemný zbytek prázdnin přeje a na děti se těší kolektiv zaměstnanců školy.