Etická výchova

ETICKÁ VÝCHOVA V NAŠÍ ŠKOLE

05.09.2013 16:40
Základní i střední školy mohou do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. V naší základní škole je předmět etická výchova vyučován od školního roku 2012/2013 ve 4. ročníku. Žáci 5. ročníku pak mohou pokračovat v etické výchově, která je vedena formou kroužku. Prvky etické výchovy jsme...

ŽÁCI 4. ROČNÍKU O ETICE

05.09.2013 18:59
V červnu 2014 měli další žáci 4. ročníku za sebou jeden rok výuky předmětu etická výchova, napsali o něm: Žáci o etické výchově 1 Žáci o etické výchově 2 Žáci o etické výchově 3 Žáci o etické výchově 4 Žáci o etické výchově 5 Žáci o etické výchově 6 Žáci o etické výchově 7 Žáci o etické výchově...

PROJEKT ETICKÁ ŠKOLA

08.01.2014 07:15
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU:  Naše škola získala v roce 2013 dotaci 78 000 Kč z rozvojového programu "Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Dotace je určena na vzdělávání pedagogických...

DOBRÁ TŘÍDA

Žáci 5. ročníku školního roku 2014/2015 sestavili v kroužku etické výchovy manuál, jak by měla vypadat dobrá školní třída:
 
Dobrá třída