Oznámení o volbách do ŠR 11.10. 2018

 

Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. V současné době pracuje v tomto složení:

předsedkyně:   Mgr. Alena Burešová (zástupce z řad učitelů)

členové:           Mgr. Jana Šmehlíková (zástupce z řad zákonných zástupců žáků)
                         Mgr. Luděk Diblík (zástupce za zřizovatele)