Výsledek zápisu do ZŠ 2021 2022
 

 
 

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU 2021

 

Pozvánka k zápisu do ZŠ 2021

 

K žádosti doložte prostou kopii rodného listu détěte. 

 

Žádost o přijetí do 1. roč. ZŠ VZOR 2021

Žádost o odklad VZOR 2021

 

priloha k zadosti o odklad

 
 

Přijímáme i žáky k indivduálnímu vzdělávání. 

 

Žádost o ind.vzděl. - vzor