Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 Les ve škole:                            https://lesveskole.terezanet.cz/

 

 Recyklohraní:                                 https://www.recyklohrani.cz/               

 

 M.R.K.E.V.:                                        https://www.pavucina-sev.cz/?idm=3

 
 Celé Česko čte dětem:             https://www.celeceskoctedetem.cz/
 
 Čtení pomáhá:                          https://www.ctenipomaha.cz/

 

 Rodiče vítáni:                                    https://www.rodicevitani.cz/

 

 Noc s Andersenem:                         https://nocsandersenem.cz/

 
 Zdravé zuby:                             https://www.zdravezuby.cz/

 

 EU peníze školám:                    
https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eupenize-zakladnim-skolam
 

ETICKÁ VÝCHOVA:  Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Začátek projektu 9.8.2013, konec projektu 31.12.2013. Název našeho projeku ETICKÁ ŠKOLA. Projekt umožní pedagogům naší školy zúčastnit se vzdělávacích akcí DVPP zaměřených na začlenění etické výchovy průřezově do vyučovacích předmětů všech ročníků dle vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV. Principy etické výchovy se postupně stanou součástí veškerého výchovného působení školy, jelikož dojde k implementaci etické výchovy do školního vzdělávacího programu.   

 

PŘÍRODA VŠEMI SMYSLY ANEB MINIARBORETUM PRO VŠECHNY