Charakteristika MŠ

Mateřská škola je v provozu denně od 6:30 do 16:00. 

Mateřská škola Hoštejn je jednotřídní MŠ, kterou navštěvuje průměrně 20 - 25 dětí zpravidla od 3 do 6 let.

Mateřská škola se nachází v malebné oblasti lesů, v údolí, kterým protékají řeky Moravská Sázava a Březná. Tato lokalita umožňuje našim dětem každodenní pobyt v přírodě.

Budova MŠ byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1978, jde o dvoupodlažní budovu, kde se nachází mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou pro ZŠ a soukromý byt.

V přízemí je umístěna šatna pro děti, kterou tvoří dvě vzájemně propojené místnosti. Z bývalých jeslí je dále v přízemí vybudována keramická dílna s vypalovací pecí. Keramickou dílnu využívají děti MŠ, žáci ZŠ v keramickém kroužku i veřejnost při keramických dílnách. Třída a herna mateřské školy se nachází v prvním poschodí. Jsou to velmi slunné, velké, esteticky zařízené místnosti. Třída slouží dětem také jako jídelna. Herna je rozdělena do několika hracích koutů pro děti (kadeřnictví, pokojíček, dřevěný domeček, hry s auty,...). Herna je určena také pro pohybové aktivity a denní rituály v komunikačním kruhu.

Na třídu navazuje sociální zařízení a ložnice. Každé dítě zde má své lehátko s povlečením. Odpolední odpočinek předškolních dětí probíhá na lehátkách v herně. V patře se dále nachází kancelář a šatna pro personál.

K budově přísluší prostorná a dobře vybavená zahrada. Děti zde mají možnost vyžití na dřevěných průlezkách, houpačkách, pískovišti, velmi rády využívají koloběžky, tříkolky a jízdní kola.  K dispozici je dětem také trampolína. Součástí zahrady je i dřevěný zahradní altán, který chrání děti před přímým sluncem, může být využíván i za mírně deštivého počasí. Prostory zahrady vkusně doplňují vrbové stavby, okrasné dřeviny a stromy.

Kolektiv mateřské školy tvoří dvě učitelky, logopedická asistentka a školnice. Vzhledem k malému kolektivu mateřská škola navozuje přátelskou a domácí atmosféru a pomáhá tak dětem překonat odloučení od rodičů.

Vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu "Toníkovo vesmírné dobrodružství". Hlavním cílem, vytyčeným ve školním vzdělávacím programu MŠ je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde budou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně.

Cílem vzdělávání v MŠ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň mít schopnost se přizpůsobit životu v sociální komunitě.