Organizace MŠ

Vážení rodiče,

děláme vše pro to, aby děti byly v mateřské škole šťastné a spokojené. Toho můžeme dosáhnout jen vzájemnou důvěrou a vstřícností, proto, prosím, respektujte tato pravidla:

PRAVIDLA TŘÍDY

 • dítě předáváme učitelce osobně
 • nemocné dítě nedáváme do mateřské školy, bereme ohled na ostatní děti v kolektivu
 • nepřítomné děti odhlašujeme den předem, nejpozději však ten den do 7.00 hod.
 • scházíme se ve třídě do 8.00 hod., aby děti měly dostatek prostoru pro hravé aktivity
 • dáváme dětem takové oblečení, které mohou umazat
 • pyžama měníme dle potřeby, nejpozději však po 14 dnech
 • zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny (výjimkou jsou narozeniny nebo svátek dítěte)
 • dětem vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova
 • děti si vyzvedáváme včas
 • dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit (dřívější vyzvednutí)
 • sledujeme informace o akcích MŠ (nástěnka v MŠ, webové stránky www.zsamshostejn.cz)
 • zúčastňujeme se třídních schůzek (asi 2 x za školní rok)
 • dbáme na přiměřenost v oblékání dle ročního období (léto - pokrývka hlavy, zima - rukavice, čepice, šála)
 • oznamujeme včas případný výskyt infekčního onemocnění (neštovice, apod...) a vší

ZÁKLADNÍ VÝBAVA DO MŠ

 • papuče s plnou patou
 • pohodlné oblečení pro pobyt v MŠ
 • náhradní oblečení do skříňky
 • pyžamo
 • oblečení na zahradu a na vycházky + vhodná obuv
 • deníček pro dojíždějící děti
 • krabici s papírovými kapesníčky (dle potřeby i během roku)
 • hrníček na pitný režim během dne

PRAVIDLA SOUŽITÍ DĚTÍ V MŠ

Na začátku září seznámíme nové děti s pravidly soužití v mateřské škole a dbáme na jejich dodržování v průběhu celého školního roku. Jedná se o tato pravidla:

Pravidlo "srdíčkové"
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou.
Pravidlo "šnečkové"
Ve třídě neběháme, chodíme krokem.
Pravidlo "domečkové"
Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.
Pravidlo "ručičkové"
Naše ruce si pomáhají, neubližují si a neničí hračky.
Pravidlo "měsíčkové"
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
Pravidlo "kytičkové"
Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.
Pravidlo "ouškové"
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6,30 - 8,15

Příchod dětí do mateřské školy, spontánní aktivity, individuální činnosti

8,15 - 8,45

Osobní hygiena, dopolední svačina

8,45 - 10,00

Řízené a skupinové činnosti

10,00 - 11,30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost při nepříznivém počasí

11,30 - 12,00

Oběd a osobní hygiena dětí

12,00 -14,00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a s předškolními dětmi

14,00

Odchod dojíždějících dětí na autobusovou zastávku

14,00 - 14,15

Osobní hygiena, odpolední svačina

14.15 -16,00

Odpolední spontánní aktivity, individuální činnosti

ÚHRADA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉHO

Platba v hotovosti - do konce předcházejícího měsíce v kanceláři provozářky ŠJ
Platba inkasem - pro inkasní platbu je stanovený 23. den předcházejícího měsíce

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ, ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte jedním z těchto způsobů:

 • osobně ve třídě učitelce,
 • telefonicky v MŠ na tel. 739 815 048,
 • telefonicky v ŠJ na tel. 603 353 823 při odhlašování obědů.

Oběd je nutno odhlásit jedním z těchto způsobů:

 • nejpozději den předem v MŠ (osobně nebo na tel. 739 815 048),

nebo

 • do 7,00 v den, kterého se odhlášení týká přímo ve školní jídelně na tel. číslo: 603 353 823.

Stejně tak je důležité jedním z výše uvedených způsobů nahlásit, kdy se dítě po nemoci začne opět stravovat v MŠ. Pokud návrat dítěte do MŠ zákonný zástupce nenahlásí, nebude s obědem pro dítě počítáno.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Začátek povinného předškolního vzdělávání je určen ředitelkou školy nejpozději od 8:00 hodin, konec nejdříve v 11:30 hodin, a to tak, aby dítě v režimu povinného předškolního vzdělávání bylo vzděláváno nejméně 4 hodiny denně. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti - písemně, telefonicky, nebo osobně. Do tří dnů po návratu dítěte do školy omluví zákonný zástupce nepřítomnost dítěte písemně na formuláři školy s uvedením důvodů nepřítomnosti.

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy - 736 223 039, 583 443 135, skola@zsamshostejn.cz
Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ - 739 815 048 (v době provozu MŠ), ms.hostejn@seznam.cz
Jaroslava Bartošová, učitelka MŠ - 739 815 048 (v době provozu MŠ), ms.hostejn@seznam.cz
Mgr. Kateřina Suchá, logopedická asistentka - 583 443 135, sucha.kateri@gmail.com
Dana Diblíková, provozářka ŠJ - 603 353 823 skolnijidelnahostejn@seznam.cz