Individuální vzdělávání

V naší ZŠ realizujeme individuální (domácí) vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání - vzor:

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání: