Školní družina

Snahou školní družiny je obohacovat denní program dětí o nadstandardní aktivity, zajišťovat odborné pedagogické vedení při zájmových i relaxačních činnostech a snažit se maximálně podporovat tvořivost a individuální rozvoj každého dítěte.

Cíle se uplatňují formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinkem, přípravou na vyučování, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit.