Školní družina


Snahou školní družiny je obohacovat denní program žáka o nadstandardní aktivity, zajišťovat odborné pedagogické vedení při zájmových i relaxačních činnostech a snažit se maximálně podporovat individuální rozvoj každého dítěte.

Cíle se uplatňují formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinkem, přípravou na vyučování, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit.