Školní zralost

Vážení rodiče,

chcete-li se dozvědět více o tom, jak můžete připravit Vaše dítě na vstup do základní školy, navštivte tyto webové stránky:

www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku