Dokumenty MŠ

Školní řád MŠ od 1.9.2017:                          Provozní řád MŠ:                                    Dodatek ke školnímu řádu MŠ:


Přijímání dětí do MŠ:


KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024