Dokumenty MŠ

Školní řád MŠ od 1.9.2017:                          Provozní řád MŠ:                                    Dodatek ke školnímu řádu MŠ:


Přijímání dětí do MŠ:


KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Ivana Pumprlová Gáliková (učitelka MŠ)    PO 13:30 – 14:00

Jaroslava Bartošová (učitelka MŠ)              ČT 16:00 – 16:30