Organizace školního roku 2023/2024

KONZULTAČNÍ HODINY

KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO RODIČE ŽÁKŮ

Mgr. Lenka Pchálková - ředitelka školy     ÚTERÝ 13:00–16:00

Mgr. Alena Burešová - tř. učitelka 1.a 2. roč.      PONDĚLÍ  13:00 - 14:00

Mgr. Kateřina Suchá - tř. učitelka 3. a 4. roč.       ÚTERÝ 13:00 - 14:00

Mgr. Michaela Paclíková - tř. učitelka 5. roč.         PONDĚLÍ  14:00 - 15:00

Bc. Veronika Hegarová - vychovatelka ŠD         STŘEDA  16:00 - 16:30

KONZULTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Lenka Pchálková     ÚTERÝ 13:00–16:00

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Bc. Veronika Hegarová     STŘEDA 16:00 - 16:30

Na konzultaci je vhodné se předem objednat.
Jinou dobu lze s kýmkoliv domluvit osobně nebo telefonicky.