Mateřská škola

Hlavním cílem, vytyčeným ve školním vzdělávacím programu MŠ je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde budou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně.

           Cílem vzdělávání v MŠ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň mít schopnost se přizpůsobit životu v sociální komunitě.