Školní jídelna

TELEFON DO ŠJ:    603 353 823


Školní jídelna je umístěna v budově mateřské školy. Prostředí a vybavení školní jídelny je neustále modernizováno, aby odpovídalo současným hygienickým požadavkům. Školní jídelna vaří pro děti MŠ, žáky ZŠ a cizí strávníky. Ve školní jídelně mohou odebírat obědy i žáci jiných škol(základních nebo středních).

Ceník stravného je uveden v samostatném souboru pod záložkou STRAVNÉ.