Pro rodiče

Vážení rodiče,
děláme vše pro to, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené. Toho můžeme dosáhnout jen vzájemnou důvěrou a vstřícností, proto, prosím, respektujte tato pravidla:

 • dítě předáváme učitelce osobně
 • nemocné dítě nedáváme do mateřské školy, bereme ohled na ostatní děti v kolektivu
 • nepřítomnost dítěte odhlašujeme den předem, nejpozději však ten den do 7 hodin
 • scházíme se ve třídě do 8 hodin, aby děti měly dostatek prostoru pro hravé aktivity
 • mezi 8. a 10. hodinou pokud možno netelefonujeme
 • dáváme dětem takové oblečení, které mohou umazat
 • pyžama měníme dle potřeby, nejpozději však po 14 dnech
 • dbáme na to, aby dítě mělo denně kapesník
 • zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny
 • dětem vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova
 • děti si vyzvedáváme včas
 • dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit
 • sledujeme informace o akcích MŠ (nástěnka v MŠ, web)
 • zúčastňujeme se třídních schůzek (asi 2 x za rok)
 • dbáme na přiměřenost v oblékání dle ročního období (léto - pokrývka hlavy, zima - rukavice, čepice, šála)
 • oznamujeme včas případný výskyt infekčního onemocnění (neštovice, apod...)

 • KONZULTAČNÍ HODINY UČITELEK MŠ OD 1.9.2023

  Jaroslava Bartošová (učitelka MŠ) - PONDĚLÍ od 12,00 hod. (při ranní směně), PONDĚLÍ od 16,00 hod. (při odpolední směně)

  Lenka Kristková (učitelka MŠ) - PONDĚLÍ od 12,00 hod. (při ranní směně), PONDĚLÍ od 16,00 hod. (při odpolední směně)