Zapojení do vzdělávacích projektů:

Naše škola je zapojena do těchto výchovně vzdělávacích projektů:

Les ve škole:  https://lesveskole.terezanet.cz/

Učíme se venku:  https://ucimesevenku.cz/

Recyklohraní:  https://www.recyklohrani.cz/

M.R.K.E.V.:   https://www.pavucina-sev.cz/?idm=3

Celé Česko čte dětem: https://www.celeceskoctedetem.cz/

Čtení pomáhá: https://www.ctenipomaha.cz/

Laskavost.cz:  https://www.laskavost.cz/

Rodiče vítáni: https://www.rodicevitani.cz/

Noc s Andersenem: https://nocsandersenem.cz/

Zdravé zuby: https://www.zdravezuby.cz/

Skutečně zdravá škola: https://www.skutecnezdravaskola.cz/ 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. https://www.skutecnezdravaskola.cz/