Zápis do 1. ročníku 17.4.2023

Informace pro rodiče k zápisu 2023:


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024 se uskuteční
v pondělí 17.4.2023 
od 14,00 do 17,00 hod. 


Žádost o přijetí do 1. roč. ZŠ VZOR 2023:


Žádost o odklad:                                                                                                                     Příloha k žádosti o odklad:


Přijímáme i žáky k individuálnímu vzdělávání. Přílohou k žádosti o individuální vzdělávání musí být vyjádření školského poradenského zařízení. Před odevzdáním žádosti od ind. vzdělávání je nejdříve nutno v době zápisu podat žádost o přijetí nebo žádost o přestup, jde-li o staršího žáka/žákyni.