Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do ZŠ 2021 2022:

Informace pro rodiče k zápisu 2021:


Žádost o přijetí do 1. roč. ZŠ VZOR 2021:

        K žádosti doložte prostou kopii rodného listu dítěte.


Žádost o odklad:                                                                                                                     Příloha k žádosti o odklad:


Přijímáme i žáky k individuálnímu vzdělávání.