Zápis do 1. ročníku 16.4.2024

Informace pro rodiče k zápisu 2024.


Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025 se uskuteční
v úterý 16.4.2024 
od 14,00 do 17,00 hod. 


Žádost o přijetí do 1. roč. ZŠ VZOR 2024:Přijímáme i žáky k individuálnímu vzdělávání. Přílohou k žádosti o individuální vzdělávání musí být vyjádření školského poradenského zařízení. Před odevzdáním žádosti od ind. vzdělávání je nejdříve nutno v době zápisu podat žádost o přijetí nebo žádost o přestup, jde-li o staršího žáka/žákyni.