Etická výchova

Základní i střední školy mají možnost do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. My jsme této možnosti využili, neboť v současném světě existují problémy, které ukazují, že nelze upřednostňovat úroveň vzdělání nad morálním vývojem lidstva.. V naší základní škole je předmět etická výchova vyučován od školního roku 2012/2013 ve 4....

Naše škola získala v roce 2013 dotaci 78 000 Kč z rozvojového programu „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Dotace je určena na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na etickou výchovu v souladu s tímto rozvojovým programem a dále na inovaci školního...

DOBRÁ TŘÍDA

07.08.2021

Žáci 5. ročníku školního roku 2014/2015 sestavili v kroužku etické výchovy manuál, jak by měla vypadat dobrá školní třída.