Doučování žáků škol

22.02.2022

Naše škole je zapojena do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, které je ve školách financováno na základě realizace investice NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.