ETICKÁ VÝCHOVA V NAŠÍ ŠKOLE

09.08.2021

Základní i střední školy mají možnost do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. My jsme této možnosti využili, neboť v současném světě existují problémy, které ukazují, že nelze upřednostňovat úroveň vzdělání nad morálním vývojem lidstva.. V naší základní škole je předmět etická výchova vyučován od školního roku 2012/2013 ve 4. ročníku.  Prvky etické výchovy jsme zařadili i do PRVOUKY, ČTENÍ a SLOHU ve všech ročnících. Učitelky absolvovaly k výuce etiky cyklus seminářů a snaží se etické principy využívat při výuce ve všech předmětech. Blíže se o předmětu etická výchova můžete dozvědět zde: 

https://www.etickavychova.cz

https://www.etickeforumcr.cz