PLÁN AKCÍ MŠ NA LISTOPAD 2023

31.10.2023

1. 11. Vánoční fotografování v MŠ - od 9:00 hod. (připravte dětem vhodné oblečení a obuv do tašky, kterou nám ráno při příchodu do MŠ předáte)

3. 11. Divadlo v ZŠ - "Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná" (odchod v 7:45 do ZŠ - prosíme o včasný příchod do MŠ, začátek divadla v 8:00, cena 60,- Kč)

15. 11. Keramika pro předškoláky - v rámci dopoledních činností

20. 11. Kouzelník Jiří Krejčí v MŠ - společná akce s MŠ Kosov + 1. a 2. ročník ZŠ - začátek v 8:00, cena 60,- Kč

23. 11. Preventivní program v ZŠ - Příběh pana Tydýta (jen předškoláci) - 10:45 - 12:25 (náhradní termín)

29. 11. Beseda v Městské knihovně Zábřeh - "O nejbohatším vrabci na světě". Pohádka Eduarda Petišky o vrabci Rozcuchánkovi, který poznal, že mít kamarády je nad všechno bohatství. Odjezd v 9:40 autobusem, návrat v 11:37 autobusem