PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN - ČERVEN 2023  aktualizace

02.05.2023

3. 5.      Zápis do MŠ (informace zveřejněny na webu www.zsamshostejn.cz)

9. 5.      Knihovna Zábřeh - beseda (odjezd linkovým autobusem v 9:40 hod., návrat zpět v 11:36 hod., beseda je zdarma)

18. 5.    Vyšetření očí v rámci projektu "Koukají na nás správně?" - firma Primavizus - v 10:00 hod. ve třídě MŠ (prosím přihlášené o zaplacení částky 200,- Kč).

18. 5. Besídka ke Dni matek - v 16:00 hod. ve třídě MŠ (prosíme o bílé, šedé nebo černé oblečení na kůzlátka, děti se budou v průběhu vystoupení převlékat).

19. 5.    Divadlo Šumperk - Rychlebské pohádky - JEN PŘEDŠKOLÁCI (společný výlet s dětmi ZŠ, odjezd vlakem v 8:34, návrat zpět v 13:18 hod., s sebou batůžky, pití, kapesné na zmrzlinu, kapesníčky, v případě potřeby pláštěnku. Oběd dostanou děti v balíčku s sebou. Doveďte prosím děti nejpozději do 7:45 hod. do MŠ, aby se před odchodem stihly nasvačit. Cena představení 70,- Kč + jízdné vlakem bude placeno z fondu kulturních akcí.)

26. 5.    Výlet do Stolístku (centrum environmentální výchovy v Linharticích) a letiště ve Starém Městě. Odjezd objednaným autobusem v 7,20 hod. ze zastávky u ZŠ, předpokládaný návrat mezi 13. - 14. hodinou. S sebou batůžek, pití, kapesníčky. Prosíme rodiče nejmladších dětí i o náhradní oblečení. V tento den budou mít všechny děti nahlášenou celodenní stravu, balíčky dostaneme s sebou. Vybíráme zálohu 350,- Kč. Ve Stolístku nás čeká program: " S Májou z květu na květ" - Bez včel bychom neměli květiny, ovoce ani med. Zjistíme, co potřebuje včelka, aby se jí líbilo i u nás na zahradě a kdo jí s opylováním pomáhá. Prozkoumáme hmyzí domečky v zahradě Stolístku a vyzkoušíme si, jak těžká práce je opylování. Nakonec si děti vyrobí semínkové koule, které si můžou odnést a doma nebo ve školce vysít vlastní květnatou louku. Na letišti ve Starém Městě máme domluvenou exkurzi - nahlédnutí do hangárů s letadly.

31. 5.    Výroba zmrzliny na Den dětí

1. 6.    Den dětí - zmrzlinové poháry

7. 6.    Polytechnický program - Malá technická univerzita - Stavitel města (Tento program se uskuteční v naší MŠ společně s MŠ Kosov. Začátek v 7:40 hod. Doveďte prosím děti do 7,30 hod. do MŠ. Cena bude upřesněna podle počtu přítomných dětí - placeno z fondu kulturních akcí).

13. 6.   Muzikoterapie - pojedeme do MŠ v Nemili (podrobné informace budou ještě upřesněny).

14.6.    Třídní schůzka rodičů předškolních dětí - 15:00 hod. ve třídě MŠ.

16. 6.   Rozloučení s předškoláky + zahradní piknik v 16:00 hod na zahradě MŠ (opékání špekáčků, s sebou deky + občerstvení dle uvážení rodičů...), spaní v MŠ (předškoláci), odvážná stezka, noc v herně. S sebou špekáčky + pečivo, kartáček na zuby + pasta, pyžamo, baterku. Šikovné maminky poprosíme o upečení bábovky/buchty na sobotní snídani. Děti si vyzvedněte v sobotu ráno v 9:00 hod.