Úspěch Vítka a Lucky na matematické olympiádě

31.05.2021

Vítek Kupilík a Lucka Suchá z 5. ročníku úspěšně reprezentovali naši školu v Šumperku na okresním kole matematické olympiády. Gratulujeme Vítkovi za získání 3. místa a Lucce za 4. místo a přejeme jim další studijní úspěchy.