Příroda všemi smysly

04.08.2021

V rámci projektu Příroda všemi smysly na málotřídní škole v Hoštejně jsme ze Státního fondu životního prostředí ČR obdrželi dotaci 109 106 Kč na rekonstrukci zahrady ZŠ. Tato částka představuje 85,00 % z celkových uznatelných nákladů akce ve výši 128 360,00 Kč.

Cílem projektu je doplnění prvků do stávající přírodní zahrady v areálu ZŠ Hoštejn a rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání. Zahájení projektu 1.9.2020, ukončení projektu 31.12.2022. 

https://www.mzp.cz/