Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn

07.08.2021

V rámci projektu "Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/16_075/0011630, jsme obdrželi dotaci ve výši 1.610.994,80 Kč na zbudování čtyř učeben - environmentální učebny, jazykové učebny, školní kuchyňky a venkovní učebny. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Zahájení akce 1.10.2020, ukončení akce 30.9.2021.